CHOJNICE

logo_chojniceFirma MBS Computergraphik do października 2007 roku zainstalowała w strefie płatnego parkowania w Chojnnicach łącznie 15 parkometrów Z1.

Od dnia 5 grudnia 2013 roku w strefie pracuje łącznie 5 parkometrów Z3.

Od momentu instalacji firma prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedanych urządzeń. Instytucją zarządzająca strefą płatnego parkowania jest Urząd Miasta w Chojnicach.