OLSZTYN

logo_olsztynFirma MBS Computergraphik od 15 do 19 lipca 2011 roku zainstalowała w strefie płatnego parkowania w Olsztynie 100 parkometrów Z3.

Od dnia 7 maja 2012 roku w strefie pracuje 106 parkometrów Z3.

Od momentu instalacji prowadzimy serwis techniczno-eksploatacyjny sprzedanych urządzeń. Instytucją zarządzającą strefą płatnego parkowania jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie.

ODDZIAŁ SERWISOWY OLSZTYN