PARKOMAT Z1

Parkomat Z1 obecnie nie jest produkowany był odpowiedzią na zapotrzebowanie polskiego rynku na tego typu urządzenie. Przesądzającym argumentem leżącym u podstaw decyzji o podjęciu prac związanych z konstrukcją Z1 była chęć pokazania, że można zaproponować urządzenie, którego parametry techniczne oraz walory użytkowe w wielu aspektach przewyższają produkty konkurencyjne i co ważne, że mieszczą się w granicach atrakcyjnej i przystępnej ceny.
Parkomat Z1 powstał na bazie blisko 10 letnich doświadczeń zespołu konstruktorów skupionych wokół firmy MBS Computergraphik. Po parkometrach X1, X2 i X3 produkowanych przez Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne Mera-Błonie, które były efektem prac konstruktorskich wyżej wymienionego zespołu, nastał czas na parkometr Z1. Stanowi on kompleksowe uzupełnienie oferty dotyczącej obsługi klienta, począwszy od doradztwa organizacyjno-technicznego, na uruchamianiu gotowych instalacji i systemów kończąc.

opis-graf-z1

Charakteryzuje się konstrukcją niespotykaną u innych producentów, to niewielka prostopadłościenna obudowa zawierająca wszystkie moduły, umieszczona na dwóch słupach i przytwierdzona do podłoża żeliwnym odlewem. Montaż obudowy, w której znajdują się wszystkie moduły został zaprojektowany tak, aby zapewnić jej największą szczelność i bezpieczeństwo. Dwa słupy, na których jest zamontowana chronią ją przed błotem, śniegiem czy korozją. Łatwy dostęp serwisu do kasety z pieniędzmi, która nie znajduje się w dolnej części parkometru, jak to często jest praktykowane.
Charakterystyczną i oryginalną cechą parkometru Z1 jest również jego zasilanie. Zaopatrzony w akumulator zasilany dwiema suchymi bateriami o dużej pojemności zapewnia co najmniej 9-miesięczne bezobsługowe działanie. W sprzyjających warunkach czas ten wydłuża się aż do 12 - 14 miesięcy, co jest równoznaczne ze zmniejszeniem kosztów związanych z zasilaniem i obsługą. Można zatem stwierdzić, że parkometr Z1 nie potrzebuje wielkiego nakładu pracy i środków ze strony obsługujących go instytucji i osób, aby poprawnie i długo funkcjonował.
Konstrukcja parkometru Z1 została zaprojektowana również z myślą o jego serwisie i naprawach. Złożony z oddzielnych elementów umieszczonych w obudowie tak, że z łatwością można się do nich dostać i je wymienić sprawia, że serwis staje się szybki i prosty.
Najczęstsze wypadki uliczne, jakim poddawany jest parkometr, np. najechanie na niego samochodem, również na długo nie wyłączają go z działania. Uszkodzone słupy zostają szybko zmienione na nowe. Dlatego nie zarejestrowano do tej pory przypadku uszkodzenia obudowy parkometru.
Do 2011 roku na terenie Polski zainstalowano kilkaset parkometrów Z1 i do żadnego z nich nie udało się jak do tej pory włamać, co świadczy o solidności i odporności konstrukcji.
Ważną informacją jest również to, że konstrukcja parkometru Z1 może ulegać zmianom zgodnie z zastosowaniem przewidzianym przez klienta.
Oprócz czynników estetycznych, takich jak kolor czy forma górnego znaku informacyjnego (litera "P"), Z1 posiada możliwość zmiany wysokości poprzez skrócenie lub wydłużenie słupów. Powoduje to znaczne zmiany w komforcie używania parkometru. Wersja z krótszymi nogami może być używana np. bez konieczności wychodzenia z samochodu. Obudowa parkometru (bez słupów) może być również montowana bezpośrednio na ścianie budynku. Taka instalacja staje się niesłychanie praktyczna w przypadku, gdy chodniki w mieście są wąskie lub ich brak oraz wszędzie tam, gdzie parkometr może utrudniać ruch pieszych i/lub samochodów.
Urządzenie o zaawansowanej i specjalistycznej konstrukcji mechaniczno-elektronicznej. Zbudowany z blach o grubości od 3 do 5 mm posiada konstrukcję pancerną. Ponad to zaopatrzony jest w funkcję programowania umożliwiającą ustawianie taryf i czasu płatnego parkowania, zmieniania funkcji dni tygodnia, dni świątecznych i wyjątkowych, definiowania sposobu podziału opłat, trybu pracy urządzenia, parametrów identyfikacji itp. Co więcej parkometr Z1 rejestruje dokonywane transakcje, przygotowuje okresowe raporty obrotów, rejestruje zdarzenia zachodzące w trakcie pracy, zgłasza konieczność ingerencji serwisu w przypadku awarii lub konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych (papier w drukarce, baterie zasilające, zapełnienie skarbca). Wszystkie dane zgromadzone w parkometrze mogą być przekazywane do centrum obsługi strefy parkingowej za pośrednictwem bezprzewodowego interfejsu IRDA, drogą radiową, mogą być również przeglądane na wyświetlaczu oraz drukowane za pomocą drukarki parkometru. Oprócz wspomnianego interfejsu IRDA parkometr Z1 może być programowany za pomocą dostępnej jedynie dla obsługi klawiatury serwisowej.

panel-z1-opis