PŁOŃSK


logo_plonskFirma MBS Computergraphik w grudniu 2007 roku zainstalowała w strefie płatnego parkowania w Płońsku 8 parkometrów Z1.

Od dnia 30 grudnia 2013 roku w strefie pracuje łącznie 18 parkometrów Z3.

Od momentu instalacji firma prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedanych urządzeń. Instytucją zarządzająca strefą płatnego parkowania jest Urząd Miasta w Płońsku.