WARSZAWA

logo_warszawaFirma MBS Computergraphik od 1999 do 2008 roku odpowiadała za świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 1280 parkometrów X3.

Od 23 czerwca do 28 listopada 2009 roku MBS wraz z firmą Apcoa Parking Polska zainstalowały w strefie płatnego parkowania w Warszawie łącznie 330 parkometrów Z3.

Od momentu instalacji do 30 listopada 2011 roku firmy prowadziły serwis gwarancyjny zainstalowanych urządzeń. Instytucją zarządzającą strefą płatnego parkowania jest Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.